Kumpulkan Kesemuanya

Pelajari Kemahiran Baharu Setiap Hari

Apakah itu Lencana Digital?

Lencana digital merupakan petunjuk prestasi, kemahiran, kualiti atau minat yang boleh disahkan di hab JomStudi dalam pelbagai persekitaran pembelajaran

Kenapa mengumpul Lencana Digital?

Lencana Digital membolehkan JomStudi memantau perkembangan kemajuan, memberi ganjaran dan menambah baik prestasi pelajar semasa belajar di hab JomStudi

Cara Mengumpul Lencana Digital?

Pelajar boleh menerima lencana apabila mereka telah menyelesaikan progtam atau tugas tertentu di hab JomStudi. Lencana Digital baru akan ditambah setiap bulan untuk mencabar pembelajaran pelajar